fredag 16 mars 2018

Detta gäller för 5B vecka 12

Hej!

Ytterligare en härlig skolvecka ligger bakom oss, stämningen i klassen är god vilket bidrar till en hög måluppfyllelse i de övningar vi genomför.  Vi är glada att få ha era barn hos oss under veckodagarna - de är härliga!
Onsdagen den 21 mars är det studiedag och skolan är då stängd.

I Svenska har vi även denna veckan jobbat med läsning, meningsskrivande, läsförståelse, berättelseskrivande samt kamratbedömning av texter. I månfdags hade vi ett test på alfabetisk ordning där resultatet var kanonbra. Eleverna visar i detta moment stor säkerhet. Även förmågan att skriva berättelser har förbättrats. Långa, tydliga, stavningssäkra texter med tillhörande bilder skrivs nu i en rasande fart av eleverna. Rättningen av texterna sliter på den stackars svenskaläraren!
Nästa vecka och veckan därefter kör vi stavningsfokus på vanliga ord som det är lätt att stava fel på. Skriv orden flera gånger. 


I So har vi fortsatt vårt arbete kring religion och etiska frågor och olika dilemman.Vi har jobbat med Jesus liv samt begreppen lärjungar, fasta, omvända sig m.m.

I matten avslutade vi veckan med prov på kapitel 1. Vi börjar nästa vecka med procenträkning i kap 2.

I No:n lämnar vi skelettet och musklerna kommer nu att jobba med blodomloppet och lungorna.

På idrotten hade grupp 4 egna lektioner med klassen. Uppvärmning, fotbollsfia och rockringslek var övningarna som Anton R, Ludwig, Isabelle, Lovisa och Noah hade. Under torsdagen åkte vi både skridskor, hoppade trampett och jobade med balans.

Frånvaroanmälan varje dag före 08:00 då eleverna är sjuka på telefonnummer: 0515-436 10
                                              


Vecka 12 gäller följande:

måndag: Musik
              
tisdag:   Slöjd direkt på morgonen när skolan startar.
               Ny trä- och metallslöjdslärare Alexander Richardsson

               Engelskaläxa: Finns på Showbie.   
                       
onsdag:  S
tudiedag - skola och fritids är stängt.

                                                                
torsdag:  Idrott & Hälsa: ta med idrottskläder och handduk.

                Matteläxa. Finns på Showbie. Skriv snyggt. 

fredag:    Svenska stavningsläxa. Svårstavade ord bokstaven A till K.
               
Orden ska med säkerhet kunna stavas korrekt.

             

fredag 9 mars 2018

Detta gäller för 5B vecka 11

Hej!

En vintervecka med både kyla, snö och tö ligger bakom oss. Nu längtar vi till våren. 

I Svenska har vi jobbat med läsning, meningsskrivande, läsförståelse, berättelseskrivande samt kamratbedömning av texter. Resultatet på veckans ord var gott, det märks att eleverna anstränger sig med läxan kring stavning.

I So har vi fortsatt vårt arbete kring religion och etiska frågor och olika dilemman.Vi kommer även att fördjupa oss i den bibliska gestalten Jesus lite närmare.

I matten börjar många bli klara med kapitel 1. Vi kör ett litet matteprov nu på fredag och använder därför kommande vecka att öva på det.

I No:n har arbetet med kroppen fortsatt. Vi har bl.a. testat lårmuskelns uthållighet och pratat om sovvanor och om hur mycket vi rör oss.

idrotten jobbade vi med löpning, Gladiatorerna och en styrkeövning i onsdags. Under torsdagslektionen hoppade vi hopprep och körde hård fys.


Frånvaroanmälan varje dag före 08:00 då eleverna är sjuka på telefonnummer: 0515-436 10
                                              


Vecka 10 gäller följande:

måndag: Musik
              
tisdag:   Slöjd direkt på morgonen när skolan startar.
               Ny trä- och metallslöjdslärare Alexander Richardsson

               Engelskaläxa: Finns på Showbie.   
                       
onsdag: 
Bild för halva klassen, övriga har halvklass i svenska och matte.

                Idrott & Hälsa: Egna lektioner grupp 4, ta med idrottskläder och handduk 
               (Grupp 4: Lovisa, Isabelle, Ludwig, Noah och Anton R)
                                                                
torsdag:  Idrott & Hälsa: Trampett & Balans, ta med idrottskläder och handduk.
                Vi besöker ishallen 10:00-12:00. Skridskor, hjälm och liten fika.

                Matteläxa Öva på provet 

fredag:    Svenska läsläxa och läsförståelse. Två stenciler (recept och novell) med text och
                frågor ska läsas och besvaras
. Texterna ska läsas och spelas in och skicka till Fredrik,
               
skicka genom Showbie.

                Matteprov.
          

fredag 2 mars 2018

Detta gäller för 5B vecka 10

Hej!


I Svenska har vi jobbat med läsning, meningsskrivande, läsförståelse, J-ljudet och att kategorisera ord. Eleverna gör framsteg och använder lektionstiden effektivt för att utveckla sina olika förmågor. Vi läxförhöret på stavningen av veckans ord kan jag se att flera anstränger sig hårt med läxan och visar stor skrivteknisk förmåga.

I So avslutade vi geografiavsnittet med ett oförberett prov i torsdags. Jag har väldigt mycket underlag från de flesta eleverna att bedöma vilka förmågor de visat i förhållande till kunskapskraven (se tidigare inlägg på bloggen). 
Vi har nu påbörjat arbete kring religion och börjat med etiska frågor och olika dilemman. Här provocerar jag eleverna lite för att de ska få utveckla sin förmåga att argumentera för sin åsikt.  Det är oerhört intressant att höra elevernas åsikter och tankar i diskussionerna.
Exempelvis:  
Är det rätt att djur används i forskning?
Är det rätt för människor att jaga och skjuta djur?

Ska man få döma någon till döden?

I matten jobbar vi stenhårt med decimaltal. Denna vecka har vi ägnat oss åt att dividera med decimaltal. Klurigt men inte mycket värre än med vanliga tal.

I No:n vi pratat om skelettet, muskler och leder. Vi har räknat leder och även sett en film om rörelseapparaten. Klassen har även fått träffat Benjamin.

idrotten jobbade vi med innebandyövningar och innebandyspel i onsdags. Under torsdagslektionen hoppade vi trampett samt tränade på balansen.


Frånvaroanmälan varje dag före 08:00 då eleverna är sjuka på telefonnummer: 0515-436 10
                                              


Vecka 10 gäller följande:

måndag: Musik
                 Geografiprov ska vara påskrivet av någon vuxen hemma.
tisdag:   Slöjd direkt på morgonen när skolan startar. 
              Engelskaläxa: Finns på Showbie.   
                       
onsdag: 
Bild för halva klassen, övriga har halvklass i svenska och matte.

                Idrott & Hälsa: Egna lektioner grupp 3 (Olle, Kevin, Elma, Iseline och Malte), 
                                            ta med idrottskläder och handduk.

                                                                
torsdag:  Idrott & Hälsa:  Hopprep - Fys-extreme,  ta med idrottskläder och handduk.
             
             Matteläxa finns på Showbie. 
fredag: Svenska Läsläxa och veckans ord kring texten "Vänster hand = fel hand" 
             Texten ska läsas högt minst tre gånger, spela in den två gånger och skicka till Fredrik. 
             Orden ska kunna stavas och eleverna ska kunna förklaringen till orden. Se orden nedan.Veckans ord till texten ”Vänsterhand=fel hand” vecka 10 år 5
1.    yxa/yxor                          – redskap att hugga med
2.    växelspak                         – spak att byta växel med
3.    krångligt                          – besvärligt, struligt, komplicerat
4.     kladdigt                            -  klibbigt, kletigt, smetigt
5.    tuschpenna                      – penna med färg som man målar med
6.    enhänt                              - man kan bara använda den ena handen
7.    konservöppnare                – verktyg att öppna konservburkar med
8.    syslöjdslärare                   - lärare i textilslöjd
9.    skumt                               - mörkt, dunkelt, misstänkt
10.skyddsängel                     - ängel som skall skydda
11.himlen                              - uppe i luften
12.fumlig                               - tafatt, klumpig, klantig
13.avtryckarknapp               - knapp för avtryckning
14.   gravkammare                  - rum med grav
15.  tillverkade                        - gjorde
Eleverna ska kunna stava orden samt kunna förklaringarna till orden. Skriv orden tillsammans hemma flera gånger och förhör dem på orden.

Etiska frågor att diskutera


Etiska problem – vad tycker ni i gruppen?
1.            Dödsstraff –ska man kunna döma någon till döden som straff?
2.            Dödshjälp – ska man kunna få hjälp att dö om man vill dö?
3.            Köttätande. Ska människor få döda djur att använda som mat?
4.            Djurförsök. Är det rätt att djur används i forskning?
5.            Fosterdiagnostik – ska man få kolla om foster har sjukdomar?
6.            Jakt – är det rätt att skjuta djur?
7.            Alkoholpolitik. Skall vi ha Systembolag, höga skatter, begränsat öppethållande, åldersgräns 20 år? 


8.            Kostvanor och livsstil. Vilket ansvar har man för sin hälsa?
9.            Homosexuellas rätt att adoptera barn. Ska två killar eller tjejer få skaffa barn ihop?
10.        Abort. Ska man få ta bort foster som man inte vill föda?
11.        Föräldrars rätt till sina barn och barns rätt till sina föräldrar. När är det rätt att ta vårdnaden från föräldrarna?
12.        Ska odemokratiska rörelser tillåtas? Ska IS tillåtas?
13.        Lögn och sanning. Finns det vita lögner? Vilka skyldigheter har man att tala om sanningen för andra?
14.        Stöld. Finns det tillfällen då stöld kan försvaras?

onsdag 28 februari 2018

Kunskapskrav ämnet geografi

Kunskapskrav  ämnet geografi för betyget E i slutet av årskurs 6
(Vi bryter ner kunskapskraven så att de gäller för eleverna i år 5.)

 Du ska enkelt och grundläggande kunna:
 - visa att du med hjälp av register kan slå i en kartbok.
- förklara begreppet väderstreck.
- kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala.
- förklara begreppen typografiska kartor och tematiska kartor.
- förklara att kartan är en bild av verkligheten.
- förklara de geografiska begreppen jordglob, ekvator, längdgrad, breddgrad, poler, tidszon,
  nederbörd, klimatzon .
- förklara begreppet flod och slätt.
- Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige.
- huvuddragen i övriga Nordens karta.
- förklara begreppen klimat, naturresurser, befolkning, import, export, handel,naturgeografi,
   kulturgeografi, kompassros.
- förhållandena geografiskt mellan, norden, Baltikum, Västeuropa, Sydeuropa, Centraleuropa,
  Östeuropa
- slå upp geografiska platser med hjälp av kartbok
- sammanställa geografiska fakta utifrån olika källor
- göra jämförelser mellan länder